روستاي گازرخان
واژه گازرخان از دوبخش( گازر + خان )تشكيل شده است.گازر به معني رختشوي و خان،خانه معني شده است.مفهوم واژه گازرخان به معني رختشويخانه است. اين اسم در زمان سلجوقيان به محلي كه سربازان لباس هايشان را در كنار چشمهي آبي كه اين مكان تعبيه شده بود مي گفتند. بعدها با ويران شدن ده ديلمان در پايين كوه هودكان مردم آن ده به مكان كنوني گازرخان نقل مكان كردند و روستاي گازرخان امروزي را تشكيل دادند. قدمت روستاي گازرخان به قبل از سال 840 هجري برمي گردد ..
گازرخان از توابع الموت شرقي از استان قزوين است. اين روستا از لحاظ وسعت و جمعيت از بزرگترين روستاهاي منطقهي الموت شرقي است. مختصات جغرافيايي آن 50 درجه و 36 دقيقه طول شرقي و 36 درجه و 26 دقيقه عرض شمالي، در فاصله 16 كيلومتري شهرمعلم كلايه و حدوداً صد كيلومتري استان قزوين واقع شدهاست .
آب و هواي گازرخان كوهستاني است. زمستان هاي سرد و با برف زياد و با بهاري پوشيده از گل هاي معطر بهاري است. دره هاي عميق و پرآب در اطراف گازرخان و كوه هاي سرسبز و پوشيده از گياهان دارويي در اطراف آن گازرخان را چنان زيبا و ديدني كرده كه چشم هر گردشگري را به خود خيره ميكند.
باغات گيلاس آن شهره كشوري دارند. فصل شكوفه هاي گيلاس در روستاي گازرخان بسيار ديدني و جذاب است. در حال حاضر اين روستا جمعيتي بالغ بر 3500 نفر به شكل دائم و فصلي دارد . تعداد خانوار روستا 1060 خانوار است كه به دليل زندگي فصلي اكثر افراد متأسفانه در سر شماري قبلي كشور 211 خانوار ثبت شده است. زبان مردم روستا فارسي با گويش تاتي است كه اين گويش مختص مردم منطقه است و هم تراز گويش مازندارني مي باشد. اكثريت مردم روستا از طريق باغداري امرار و معاش مي كنند. عمده محصول باغات روستا گيلاس است.
سایر لینک ها
آخرین مقاله ها
بیشتر
در زمانھاي قديم در روستاي ما (گازرخان) - و حتي شايد در اكثر روستاھاي منطقه الموت - رسم بر اين بود كه يك ھفته قبل از مراسم عروسي خياط محل به خانه صاحب عروسي دعوت ميشد و با پارچه‌ھايي كه از قبل تھيه شده بود براي ھمه اعضاي خانواده و فاميل‌ھاي نزديك لباس نو ميدوخت. در مدت اين يك ھفته صاحب عروسي با پخش نقل و شكالت در سطح روستا به ھمه اھالي روستا اعلام مي‌كرد كه خياط سر دارد.
در اين مسير ضمن سفر به روستاھا و مناطق گردشگري زيباي منطقه الموت به جنگلھاي زيباي سه ھزار از توابع تنكابن ميرسيد. اگر از تھران قصد سفر به اين منطقه بكر و زيبا را داريد ھمراه ما شويد تا مسير را راھنماي شما شويم . بعداز طي فاصله ١٣٥ كيلومتري بزرگراه تھران – قزوين به ميدان ورودي استان قزوين (ميدان مينودر) ميرسيد. در اين ميدان تابلوھاي راھنما شما را به سمت الموت راھنمايي ميكند.
از جاذبه‌هاي طبيعي روستا مي توان به دره‌هاي عميق و دشت‌هاي سرسبزو كوههاي اطراف روستارا نام برد،نظير: كوه‌هودكان، كوه شاتان،تارولات،صخره‌هاي‌سركي‌سر،غاري‌تله، گرماگلو، سنگبن،تپه ماهورهاي‌كولنون، ليز،زويي بن،الوبن‌دريا و........
در شمال شرقي آبادي گازر خان و بر بلنداي كوھي از سنگ يكپارچه با ارتفاع ٢١٠٠ متر ازسطح دريا كه به پرتگاه ھاي مخوفي منتھي مي شود قلعه اي پرشكوه قرار دارد